NM 1028

Carl Wahlbom: Gustav II Adolfs död i slaget vid Lützen.
NM 1028