Allan_Edson_-_Autumn,_Mount_Orford_(1872)

Autumn on Mount Orford 1872